خانه » آموزش حسابداری و مالی

آموزش حسابداری و مالی

کدینگ حسابداری

رویدادهای مالی در فرآیندهای حسابداری فراوان و متنوع اند. بنابراین مجبوریم این رویداد ها را دسته بندی کنیم، تا بی نظمی حاصل از

ادامه مطلب »

همه چیز در مورد سرقفلی – بخش چهارم

در استاندارد حسابداری شماره ۳۸ با عنوان ترکیب های تجاری، به موضوع سرقفلی پرداخته و نحوه برخورد با آن تشریح شده است. در ادامه متن مرتبط با سرقفلی را از استاندارد حسابداری فوق الذکر با ترتیب بندهای آن معرفی می کنیم.

ادامه مطلب »

سرقفلی-بخش سوم

با یک مثال دیگر مفهوم سرقفلی رو پی می گیریم و نحوه صدور سند حسابداری آنرا بررسی می کنیم. فرض کنید صورت وضعیت مالی شرکت حسابداران نوین پندار به صورت زیر باشد:

ادامه مطلب »

سرقفلی-بخش دوم

در پست قبلی تعاریف و مفاهیم مرتبط با سرقفلی مطرح گردید. در این پست با ارائه مثال هایی، مفهوم حسابداری سرقفلی را بررسی خواهیم کرد.

ادامه مطلب »