خانه » ارائه الگوی ترکیبی سه‌بعدی (مالی، اقتصادی، پایداری) در پیش‌بینی درماندگی مالی شرکت‌ها

ارائه الگوی ترکیبی سه‌بعدی (مالی، اقتصادی، پایداری) در پیش‌بینی درماندگی مالی شرکت‌ها

ارائه الگوی ترکیبی سه‌بعدی (مالی، اقتصادی، پایداری) در پیش‌بینی درماندگی مالی شرکت‌ها Providing Three-Dimensional Composite Model (Financial, Economic, Sustainability) in predicting Companies’ Financial Distress

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

احمد برگ بید ۱

علی جعفری  ۲

سید حسن صالح نژاد ۳

۱ گروه حسابداری، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

۲ گروه حسابداری، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

۳ گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور ساری، ساری، ایران

چکیده

درماندگی مالی مسئله‌ای جدی برای حیات اقتصادی کشورهاست و پیش‌بینی درماندگی برای گروه‌های مختلف شامل مدیران، بانک‌ها، سرمایه‌گذاران، سیاست‌گذاران و حسابرسان از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف این تحقیق، ارائه الگوی ترکیبی سه‌بعدی (مالی، اقتصادی، پایداری)، الگوی دوبعدی (مالی و اقتصادی) و تک‌بعدی (مالی) در پیش‌بینی درماندگی مالی شرکت‌ها و همچنین مقایسه قدرت پیش‌بینی کنندگی الگوها با رویکرد تحلیل مؤلفه اصلی می‌باشد که با استفاده از رویکرد پس رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) از نوع توصیفی- همبستگی و بر اساس اهداف نیز از نوع پژوهش‌های کاربردی به حساب می‌آید در واقع سؤال اصلی تحقیق این است که الگوی ترکیبی سه‌بعدی (مالی، اقتصادی، پایداری) در پیش‌بینی درماندگی مالی شرکت‌ها به چه صورت است؟ همچنین، جامعه آماری و قلمرو مکانی این پژوهش، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. با استفاده از روش حذف سیستماتیک تعداد ۱۱۳ شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید. نتایج نشان داد الگوی ترکیبی سه‌بعدی (مالی، اقتصادی، پایداری) قدرت پیش‌بینی بالایی برای درماندگی دارد.

دانلود مقاله:

FAAR_Volume 13_Issue 51_Pages 105-132

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *