خانه » اصلاح بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴

اصلاح بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴

موضوع ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم

سازمان امور مالیاتی طی صدور بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ ، بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ را اصلاح نمود.

متن اصلاحی بخشنامه صادر شده بیدن شرح است :

حق بیمه های پرداختی بابت بیمه درمان و انواع بیمه های عمر و زندگی شخص حقوق بگیر و افراد تحت تکفل موضوع ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم با ارائه اسناد و مدارک از درآمد مشمول مالیات حقوق آنها قابل کسر می باشد. پرداخت کنندگان حقوق می توانند با کسر سهم حق بیمه درمان و انواع بیمه های عمر و زندگی پرداختی از درآمد مشمول مالیات حقوق بگیران و قید میزان آن در فهرست حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط ، مالیات متعلقه را محاسبه و پرداخت نمایند.

بخشنامه فوق الذکر در راستای اصلاح دادنامه شماره ۱۰۲۷۹-۱۴۰۰/۰۲/۲۸(کسر حق بیمه های عمر و زندگی از درآمد مشممول مالیات مودی محدود به شخص حقوق بگیر نیست و افراد تحت تکفل وی را در برمی گیرد)، دادنامه شماره ۱۱۴۵-۱۴۰۰/۰۶/۰۲ و دادنامه شماره ۱۱۴۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ صادر گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *