خانه » اضافه کاری و نحوه محاسبه آن

اضافه کاری و نحوه محاسبه آن

اضافه کاری:  بنا بر ساعات کار تعیین شده مطابق قانون کار ساعات کاری یک کارگر نباید از۴۴ ساعت در هفته یا ۷ساعت و ۳۳ دقیقه در طول روز بیشتر باشد. در صورت کار بیشتر از ساعت کار موظفی می بایست اضافه کار محسوب شود که دارای شرایط خاصی است که در ادامه شرایط آن را به شرح می دهیم:

۱- با توافق کارگر و کارفرما باشد.

۲- هزینه اضافه کار محاسبه و پرداختی بابت این ساعات اضافه کاری می بایست صورت گیرد.

۳- بصورت موقت باشد، بیشتر از ۴ ساعت در روز نباشد مگر در شرایط اضطرای.

۴- کارگر شب کار نباشد.

۵- کارگر به کارهای سخت و زیان بار مشغول نباشد.

۶- کارگر نوجوان نباشد.

نکته۱: طبق تبصره ماده ۵۹ قانون کارانجام اضافه کار نباید بیشتر از ۴ ساعت در روز باشد.

نکته ۲:در مشاغل سخت و زیان آور ساعات کاری نباید از ۶ ساعت در روز تجاوز کند و در هفته باید حداکثر ۳۶ ساعت کار باشد.

نکته ۳: ساعات صرف صبحانه، نهار جز ساعت کار محسوب نمی شود. البته در صورت رویه و عرف بودن ساعات نهار و صبحانه جز موراد عادی ساعات کاری، می بایست این روال ادامه پیدا کند.

نکته ۴: توجه داشته باشید که میزان ساعات کاری با توجه به ماه ۳۰ روز، ۳۱ روز و ۲۹ روز و تعطیلات رسمی و روزهای جمعه در هر ماه متفاوت است.

محاسبه مبلغ اضافه کاری طبق بخشنامه مزد سال ۱۴۰۰

محاسبه اضافه کار بستگی به نرخ ساعت کاری(هر سال متغیر است) دارد. برای محاسبه اضافه کاری ابتدا باید نرخ یکساعت کار عادی کارگر را محاسبه کرده و ۴۰ درصد دستمزد هر ساعت کار را به نرخ یک ساعت کار اضافه کرد.

فرمول محاسبه اضافه کاری:

حقوق یک ساعت اضافه کاری = ۱،۴*حقوق یک ساعت کار عادی

مزد ساعتی ۱۴۰۰ = ۷.۳۳/مزد روزانه ۱۴۰۰

مزد هر ساعت اضافه کار = ۱.۴*مزد روزانه ۱۴۰۰

با در نظر گرفتن حداقل مزد روزانه به مبلغ ۸۸۵،۱۶۵ :

مزد ساعتی ۱۲۰،۷۵۹ = ۷.۳۳ / ۸۸۵،۱۶۵

مزد هر ساعت اضافه کار۱۴۰۰ ۱۶۹،۰۶۲ = ۱.۴ * ۱۲۰،۷۵۹

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *