خانه » اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی برای سال ۱۳۹۸ بارگزاری شد

اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی برای سال ۱۳۹۸ بارگزاری شد

 • از

      Screenshot_۲۰۲۰-۰۸-۰۳-۱۷-۴۱-۵۸-۱ طبق بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۵۱۰ مورخ  ۹۹/۰۵/۱۱ مالیات مقطوع عملکرد برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی مصوب ۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم و با توجه به بند ه تبصره ۸ قانون بودجه سال ۹۸ اعلام شد. مهم ترین موارد مذکور اظهارنامه ماده ۱۰۰ مشاغل به شرح ذیل است:

 • این دستورالعمل به صاحبان مشاغل گروه دوم و سوم  موضوع آیین نامه ماده ۹۵ که میزان مجموع فروش کالا و خدمات آن ها  حداکثر تا سی برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ و به مبلغ ۹۹۰۰ میلیون ریال در سال ۹۸ می باشد موضوعیت دارند.
 • مشاغلی که اولین سال فعالیت آنها عملکرد ۹۸ باشد مشمول دستورالعمل نیستند و باید اظهارنامه تسلیم نمایند.
 • این دستورالعمل مشمول خریداران سکه از بانک مرکزی در سال ۹۸ نمی باشند.
 • مالیات مقطوع مشخص شده با اقساط ۵ ماهه و به نسبت مساوی قابل پرداخت است و متقاضیان استفاده از این روش باید درخواست خودرا در سامانه مالیاتی اعلام کنند
 • عدم بهره مندی از مفاد دستورالعمل برای مودیان با فروش کالا و خدمات بیشتر از مبلغ ۹۹۰۰ میلیون ریال در سال ۹۸٫
 • استفاده از مفاد دستورالعمل برای مودیان دارای برگ تشخیص قطعی نشده عملکرد ۹۷ با رعایت درصدهای تعیین شده.
 • صاحبان مشاغلی که در سال ۹۸ ملزم به استفاده از پایانه فروشپاهیی(کارتخوان بانکی) شده اند و به تکلیف قانونی خود عمل ننموده اند مشمول این دستورالعمل نمی باشند.

صاحبان مشاغلی که میزان مجموع فروش کالا و خدمات آن ها در سال ۹۸ کمتر از ۹۹۰ میلیون ریال باشد از تکلیف تسلیم اظهارنامه معاف و می توانند مالیات مقطوع را بر اساس این دستورالعمل بپردازند .

 • مالیات تا ۲۵ میلیون ریال بدون افزایش عملکرد نسبت به سال ۹۷
 • مالیات از ۲۵ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال ، ۴ درصد افزایش نسبت به سال ۹۷
 • مالیات بیش از ۵۰ میلیون ریال تا ۱۰۰میلیون ریال ، ۸ درصد افزایش نسبت به عملکرد سال ۹۷
 • مالیات بیش از ۱۰۰ میلیون ریال ، ۱۲ درصد افزایش نسبت به عملکرد سال ۹۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *