خانه » بخشنامه شماره ۶۵/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۰۱/۱۰/۱۴۰۰ موضوع نحوه اعمال ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم

بخشنامه شماره ۶۵/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۰۱/۱۰/۱۴۰۰ موضوع نحوه اعمال ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم

سازمان امور مالیاتی طی صدور بخشنامه شماره ۶۵/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۰۱/ ۱۰/ ۱۴۰۰، نحوه اعمال ماده ۲۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم را صادرکرد.

متن این بخشنامه بدین شرح است: باتوجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم و عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات که موجب طولانی شدن جریان دادرسی می گردد، ضروری است در مواردی که شعب دیوان عدالت اداری و شعب شورای عالی مالیاتی اقدام به نقض رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی می نمایند  پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع داده میشود، هیات مذکور با رعایت نظر شعب دیوان عدالت اداری و شورای عالی مالیاتی رسیدگی کرده و رای مقتضی را صادر نماید. عدم رعایت موارد مندرج در آرای شعب دیوان عدالت اداری و شورای عالی مالیاتی توسط هیأت های حل اختلاف مالیاتی  موجب میگردد با اعتراض مودیان مالیاتی فرآیند رسیدگی و دادرسی در مراجع مالیاتی و دیوان عدالت اداری تکرارگردد.  به منظور  پرهیز از رسیدگی های مجدد که موجبات تضییع حقوق بیت المال و  یا مودی مالیاتی را به همراه دارد هیات های حل اختلاف مالیاتی با رعایت مفاد مندرج در آرای شعب دیوان عدالت اداری و شعب شورای عالی مالیاتی اقدام به رسیدگی و صدور رای مقتضی نمایند. عدم اجرای حکم مذکور تخلف محسوب شده و موجبات تعقیب انتظامی متخلفان توسط دادستان انتطامی مالیاتی می گردد.

طبق ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم در مواردی که رای مورد شکایت از طرف شعبه نقض می گردد، پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع داده خواهد شد.مرجع مذکور مجددا به موضوع اختلاف رسیدگی و رای لازم را می دهد. رایی که بدین ترتیب صادر می شود قطعی و لازم الاجرا است.حکم این ماده در مواردی که آرای صادره از هیات های حل اختلاف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری نقض می گردد نیز جاری خواهد بود.
در مواردی که رای هیات‌های حل اختلاف مالیاتی نقض می‌شود شورای عالی مالیاتی موظف است یک نسخه از رای هیات را برای رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقیب نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *