خانه » برگ تشخیص مالیاتی و مراحل اعتراض آن

برگ تشخیص مالیاتی و مراحل اعتراض آن

برگ تشخیص مالیاتی:

طبق قانون مالیات های مستقیم تمامی افراد مشمول این قانون موظف هستند ظرف چهار ماه پس از پایان سال مالی، اظهارنامه مالیاتی خود را تهیه و به اداره امور مالیاتی محل فعالیت خود ارسال نمایند.اداره امور مالیاتی موظف است به اظهارنامه های ارسالی در مهلت مقرر قانونی (یکسال پس از پایان مهلت ارسال) رسیدگی نماید.اظهارنظر اداره امور مالیاتی طبق رسیدگی های صورت گرفته طی برگ تشخیص به مودیان اعلام می گردد.

مودیان پس از ابلاغ برگ تشخیص به آنان می توانند نسبت به آن اعتراض نمایند.

مراحل اعتراض به برگ تشخیص :

درصورتی که مودی به برگ تشخیص صادره معترض باشد اعتراض وی به صورت موارد ذکر شده در زیر بررسی می شود:

۱-ابتدا اعتراض به رئیس امورمالیاتی(ممیز کل)ارجاع میشود،اگر ممیز کل تشخیص دهد که اعتراض وی قابل رسیدگی است در پشت برگ تشخیص نظر خود را منعکس می کند و برگ قطعی صادر می شود.

۲-اگر ممیز کل مدارک و دلایل را کافی نداند پرونده به دبیرخانه هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی ارجاع می شود.

۳-اگر هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی،رای خود را صادر کند و مودی نسبت به رای صادره معترض باشد،پرونده به هیئت حل اختلاف تجدیدنظر مالیاتی ارجاع می شود. (مهلت اعتراض نسبت به رای هیئت بدوی ۲۰روز از تاریخ ابلاغ است)

۴-اگر هیئت تجدید نظر رای خود را صادر کند و مودی معترض باشد پرونده به شورای عالی مالیاتی ارجاع داده می شود.

۵-اگر مودی به رای شورای عالی مالیاتی معترض باشد و یا قابل رسیدگی در این شورا و یا مرجع دیگری نباشد پرونده به هیئت سه نفره موضوع ماده۲۵۱مکرر قانون مالیات های مستقیم ارجاع داده می شود.

۶-نهایتا اگر مودی به رای صادره توسط هیئت سه نفره معترض باشد پرونده و شکایت به دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.(اعضای هیئت سه نفره توسط وزیر اقتصاد انتخاب می شود.)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *