خانه » مرخصی استعلاجی و شرایط کلی آن

مرخصی استعلاجی و شرایط کلی آن

در صورتی که نیروی کار بنا به هر دلیلی (در تایم کاری یا خارج از آن) دچار حادثه شده یا بیمار شده باشد می تواند تا بازیابی سلامت کامل خود و اتمام دوره بیماری در مرخصی استعلاجی به سر برده و پس از بهبودی به محل کار باز گردد.

نکته قابل توجه این است که در طول این دوره مرخصی، حقوق شخص پرداخت و زمان آن از مرخصی استحقاقی وی کسر نخواهد شد.

تعداد دفعات استفاده از مرخصی استعلاجی:

هیچ گونه محدودیتی برای دفعات استفاده از مرخصی استعلاجی تعیین نشده است و تا زمانی که نیروی کار بعنوان از کارافتاده تشخیص داده نشود، فرد می تواند تا بازیابی سلامت کامل خود از این مرخصی استفاده کند و مدت زمان استفاده از این مرخصی با تایید سازمان تامین اجتماعی از سوابق کاری و بازنشستگی وی لحاظ خواهدشد

فرآیند دریافت مرخصی استعلاجی :

برای دریافت این مرخصی فرد باید گواهی پزشکی مرخصی استعلاجی را از پزشک معتمد دریافت و پس از تایید کارفرما به شعبه تامین اجتماعی ارائه دهد.

البته تایید گواهی پزشکی با توجه به روزهای مرخصی استعلاجی، در سه حالت کلی در نظر گرفته شده است :

اول : در این مرحله، اگرمدت زمان مرخصی فرد کمتر از۷ روز و در طی سال حداکثر تا ۱۵ روز باشد، توسط مراجع مرتبط تایید خواهد شد و همان گواهی پزشک معالج کافی است.

دوم : در صورتی که مجموع مرخصی های استعلاجی فرد در طول یکسال از ۱۵ روز بیشتر ولی در مجموع کمتر از ۶۰ روز باشند، باید به پزشک معتمد سازمان مراجعه کرده و همان پزشک، گواهی مرخصی فرد را تایید کند.

و نهایتا در حالت آخر، اگر مجموع مرخصی های فرد بیش از ۶۰ روز در طی یکسال باشد، یک شورای پزشکی تشکیل شده و گواهی وی باید در آن شورا تایید شود.

نحوه محاسبه حقوق و مزایای افراد در زمان مرخصی استعلاجی:

۱-بیمه شدگانی که دارای همسر، فرزند، پدر یا مادر تحت تکفل باشند، در ایام‌مرخصی استعلاجی به میزان سه چهارم آخرین مزد یا مزد روزانه آنها محاسبه و به آنها پرداخت میشود.

۲-بیمه شدگانی که دارای همسر، فرزند، پدر یا مادر تحت تکفل نباشند، در ایام‌مرخصی استعلاجی به میزان دو سوم از آخرین مزد خود را دریافت خواهند نمود.

بیمه شدگان غیر متکفل، در ایام‌مرخصی استعلاجی به میزان یک دوم از آخرین مزد خود را دریافت خواهند نمود.

نکته آخر :

در صورتی که بیمار به صورت سرپایی درمان شود کارفرما و تامین اجتماعی تکلیفی در پرداخت حقوق مرخصی استعلاجی ندارند اما در صورت بستری شدن از روز چهارم مرخصی استعلاجی، پرداخت دستمزد نیروی کار بعهده سازمان تامین اجتماعی است.

در صورتی که کارفرما در این مدت حقوق روزهای مرخصی استعلاجی را به فرد پرداخت کرده باشد،کمک هزینه بیماری به فرد پرداخت نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *