خانه » تجزیه و تحلیل انحراف سود

تجزیه و تحلیل انحراف سود

انحراف سود همانند سایــر انحرافات، به دو عامل ریالی ( انحرافات نـرخ وهزینه های ثابت) و مقداری (انحرافات حجم) تجزیه می شود. انحرافات ریالی شامل انحرافات نرخ و انحراف هزینه های ثابت است. انحرافات مقداری نیز با عنوان انحراف حجم شناخته می شود. ? انحراف نرخ فرمول انحراف نرخ به شرح زیر است: تعداد فروش واقعی ×(سود پیش بینی شده هر واحد– سود واقعی ) = انحراف نرخ ? انحراف حجم سود فرمول انحراف حجم سود به شرح زیر است: سود استاندارد هر واحد × (تعداد فروش بودجه شده – تعداد فروش واقعی) ? تجزیه و تحلیل انحراف نرخ: حال در دومین مرحله، انحرافات نرخ به دو انحراف نرخ فروش و نرخ بهای کالای فروش رفته تجزیه می شود. انحراف نرخ فروش فرمول انحراف نرخ فروش به شرح زیر است : تعداد فروش واقعی × (نرخ فروش پیش بینی – نرخ فروش واقعی) = انحراف نرخ فروش]]>

2 دیدگاه دربارهٔ «تجزیه و تحلیل انحراف سود»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *