خانه » تفاوت حق سنوات با پایه سنوات کارگران؟

تفاوت حق سنوات با پایه سنوات کارگران؟

حق سنوات:

مطابق ماده ۲۴ قانون کارحق سنوات یا مزایای پایان خدمت به معنای پاداش پایان کار بوده و مبلغی است که در پایان هرسال یا پایان هر قرارداد، توسط کارفرما به کارگران مشمول قانون کار پرداخت می شود. کارفرمایان می توانند حق سنوات را ماهانه یا در پایان سال یا در زمان پایان قرارداد به کارگران خود بپردازند.طبق آخرین بخشنامه صادر شده پرداخت حق سنوات چه در پایان ماه و چه در پایان سال باشد بعنوان علی الحساب بوده و در پایان خدمت کارگر با حقوق ماه آخر ایشان محاسبه و پرداخت می شود.
نکته:مبلغ حق سنوات معادل یک ماه آخرین مزد ثابت دریافتی کارگر در هر سال است.
پایه سنوات :

پایه سنوات به کارگران رسمی یا غیر رسمی که سابقه کار بیش از یکسال در آن کارگاه را داشته باشند، یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنوات آنها گذشته باشد برابر با مبلغ تعیین شده در بخشنامه مزد هر سال تعلق می گیرد.

بطور کلی تفاوت عمده حق سنوات و پایه سنوات در این است که، پایه سنوات به افردای تعلق می گیرد که حداقل یکسال در آن کارگاه فعالیت داشته باشند و به حقوق ماهیانه شخص اضافه می شود بطور مثال اگر شخصی در دی ماه سال۹۹ شروع بکار کرده باشد و یکسال کامل در آن کارگاه باشد از دی ماه سال ۱۴۰۰ مستحق دریافت پایه سنوات می باشد و مبلغ مصوب پایه سنوات ماهانه به حقوق ایشان اضافه می شود، اما حق سنوات یا سنوات پایان کار بدون در نظر گرفتن تجربه کاری به همه کارگران رسمی و غیر رسمی تعلق می گیرد و مطابق با قانون کار در پایان خدمت یا پایان قرارداد براساس مزد ثابت آخرین ماه فعالیت شخص محاسبه و پرداخت می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *