خانه » طرح مالیات بر خانه های خالی تصویب شد و رقم مالیات آن به ۶ تا ۱۸ برابر افزایش یافت

طرح مالیات بر خانه های خالی تصویب شد و رقم مالیات آن به ۶ تا ۱۸ برابر افزایش یافت

 • از

 

پس از کش و قوس های فراوان بالاخره اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

بر این اساس، متن زیر جایگزین ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳با اصلاحات و الحاقیه های بعدی می شود :

ماده ۵۴ مکرر: واحد های مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر جمعیت  که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۴ ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند  ، به ازای هرماه بیش از زمان مذکور ، ( بدون لحاظ معافیت های تبصره ۱۱ ماده ۵۳ این قانون) به صورت ماهانه مشمول مالیاتی معادل مالیات بر درآمد اجاره به شرح زیر می شوند:

سال اول- معادل شش برابر مالیات متعلقه

سال دوم – معادل دوازده برابر مالیات متعلقه

سال سوم  به بعد –  معادل هجده برابر مالیات متعلقه

واحدهای نوساز پس از ۱۲ ماه و  و پروژه های انبوه سازی پس از ۱۸ ماه از پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب، ۱۳۴۴/۰۴/۱۱مشمول مالیات موضوع این ماده خواهند بود.

سازمان امور مالیاتی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، یک ماه قبل از اتمام مهلت های تعیین شده ، اخطار لازم را به ماک واحد یا کد پستی محل آن ارسال کند.

 • براساس تبصره ۱ این ماده ، وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر یک ماه  پس از لازم الاجرا شدن این ماده ، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل  نحوه ثبت اطلاعات ، امکان اظهار رایگان اطلاعات مالکیت و اقامت را در سراسر کشور  براساس کد ملی  یا کد شناسایی اتباع غیر ایرانی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور فراهم کند.

مالکان واحدهای مسکونی در کلیه مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک تحت مالکیت خودرا با تعیین نوع کاربری(مسکونی ، اداری ، تجاری) حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار دستورالعمل در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند.

 • براساس تبصره ۲ این ماده ، سرپرستان خانوار موظفند اقامتگاه اصلی خانوار را حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پس از انتشار دستورالعمل مذکور در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند. علاوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار می تواند حداکثر یک واحد از واحدهای تحت تملک خودرا در شهر غیر از محل اقامت اصلی را به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید اقامت گاه های موضوع این ماده معاف از مالیات مندرج در این ماده هستند.
 • مطابق  تبصره ۳ این ماده ، دانشجویان مشغول به تحصیل ، شاغلین و سایر افرادی که مطابق آیین نامه اجرایی این ماده تعیین میشوند ، در صورت اقامت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی و فرعی خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته، امکان ثبت یک واحد مسکونی دیگر معاف از مالیات رادارند.
 • طبق تبصره ۴ این ماده ، واحد های  مسکونی محل اشتغال صاحبان صنفی ، مشاغل ، مؤسسات یا شرکت‌های فعال که ممنوعیتی برای فعالیت در واحدهای مسکونی ندارند ، به شرط ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کشور و با تأیید سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی ، از مالیات موضوع این ماده معاف هستند . در صورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات موضوع این تبصره، واحد مزبور علاوه بر پرداخت مالیات مندرج در این ماده، مشمول جریمه‌ای معادل مالیات متعلقه می‌شود.
 • براساس تبصره ۵ این ماده ، واحدهای مسکونی که اطلاعات اقامت و مالکیت آنها در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد ، در حکم خانه خالی محسوب می‌شوند. مالکان واحدهای مسکونی مکلف به تأیید اقامت اعلام شده توسط خود یا بهره‌برداران واحد در سامانه مذکور هستند. در صورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات ، واحد مسکونی مشمول جریمه‌ای معادل مالیات سال اول صدر این ماده می‌شود.
 • بر اساس تبصره۶ این ماده ، کلیه اشخاص مشمول موضوع این ماده مکلفند حداکثر ظرف مدت یکماه پس از هرگونه تغییر در محل اقامت یا خرید و فروش واحد تحت تملک خود ، اطلاعات جدید را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند. در غیر این صورت به ازای هرماه تأخیر، واحد مسکونی جدید، مشمول جریمه‌ای معادل مالیات سال اول می‌شود.
 • بر اساس تبصره ۷ این ماده، پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره ۱ این ماده، دستگاه‌های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک ، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌های حمایتی ، یارانه‌ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی ، گذرنامه ، مدارک خودرو ، اخطاریه ، ابلاغیه ، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت ، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با اخذ کد ملی و بر اساس کدپستی یا شرح نشانی درج شده در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه نمایند. همچنین حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده ، کلیه ارائه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق باکد پستی یا آدرس یکتا و به نام مالک یا بهره بردار صادر نمایند. اگر صاحبان واحدهای مسکونی کدپستی محلی که در تملک آنان است در سامانه اسکان و املاک ثبت نکنند، تعرفه آب و برق آنان در بالاترین پلکان محاسبه خواهد شد
 • مطابق تبصره ۸ این ماده، کلیه دستگاه‌های اجرایی و خدمت رسان مکلفند محل اقامت اشخاص حقیقی را با روشی که توسط کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال کشور و سامانه املاک و اسکان کشور تعیین می‌شود ، استعلام نمایند و اخذ هرگونه اطلاعات مشابه از اشخاص، تخلف محسوب و متخلف به مراجع انتظامی مربوطه معرفی می‌شود. تبادل اطلاعات موضوع این ماده بین دستگاه‌های اجرایی ، رایگان می‌باشد
 • مطابق تبصره ۹ این ماده، ثبت اطلاعات اشخاص به عنوان مالک در سامانه املاک و اسکان کشور ، حق مالکیت برای اشخاص ایجاد نمی‌کند و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاه‌های اجرایی یا محاکم قضائی نیست . مرجع رسیدگی به اعتراض مالک واحد مسکونی نسبت به خالی بودن آن ، هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲۴۴ این قانون است. در این موارد، نماینده وزارت راه و شهرسازی مکلف است مستندات سامانه املاک و اسکان را در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی ارائه نماید.
 • طبق تبصره ۱۰ این ماده، وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آئین‌نامه‌های اجرایی این ماده شامل تعیین نحوه دسترسی سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه‌ها به سامانه املاک و اسکان کشور، مصادیق خدمات تبصره ۲ این ماده، نحوه تشخیص املاک غیرقابل فروش ، نحوه تشویق گزارشگری مردمی و سایر آئین ‌نامه ‌های مرتبط را حداکثر دو ماه پس از لازم‌ الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید.راه و شهرسازی مؤظف است در سال اول اجرای این ماده هر دو ماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای آن را به کمیسیون‌های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. معاون یا مدیران مربوطه در وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و دیگر کارکنان دستگاه‌های اجرایی که از اجرای این ماده استنکاف نمایند به انفصال موقت درجه شش محکوم می‌گردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *