خانه » عملیات بستن حسابها

عملیات بستن حسابها

در پایان سال مالی برای نتیجه گیری از عملیات یک سال از نظر داشتن سود یا زیان و هم چنین اختتام سال جاری و شروع سال جدید، در ابتدا نیاز است تا حساب‌های موقت یا به اصطلاح دیگر، حساب‌های سود و زیانی را و در قدم بعدی حسابهای دائم (ترازنامه ای) را بسته و به سال جدید منتقل نمائیم.

بستن حساب موقت:

هدف از بستن حساب‌های موقت، انتقال نتایج عملیات دوره مالی به حساب سود یا زیان که زیرمجموعه حساب سرمایه است، و در نهایت صفر کردن مانده حساب های درآمد و هزینه می باشد.

حساب‌های درآمد یا فروش با مانده بستانکار و حساب‌های هزینه با مانده بدهکار به حساب سود و زیان دوره بسته می شوند.

در این حالت اگر مانده حساب بستانکار شود یعنی عملیات منجر به سود شده و چنانچه مانده بدهکار باشد، نتیجه دوره مالی زیان ده بوده است.

نکته:

آورده جاری شرکا(سهامداران) درآمد و برداشت جاری شرکا هزینه نیست. بنابراین آورده یا برداشت هایی که توسط سهامداران انجام می شود، مستقیما به حساب سرمایه منتقل می گردد.

بستن حساب‌های دائمی:

منظور از بستن حساب‌های دائمی، صدور سند اختتامیه در پایان دوره مالی می باشد.

بعد از صدور سند بستن حساب‌های موقت و همچنین صدور اسناد تعدیل احتمالی، تراز نهایی شامل حساب‌های دائمی خواهد ماند. در پایان دوره مالی با صدور سند اختتامیه معادل مبالغ تراز و با عکس ماهیت آن، مانده کلیه حسابها صفر می شود.

بعد از ایجاد دوره مالی جدید، سند افتتاحیه که دقیقا سند معکوس اختتامیه دوره قبل می باشد، صادر و مانده تراز به دوره جدید انتقال می یابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *