خانه » محاسبه نوبت کاری همراه با مثال

محاسبه نوبت کاری همراه با مثال

 

کاری که بصورت گردشی در صبح،عصر و شب انجام می شود. کار نوبتی باید در طول ماه گردش داشته باشد یعنی نوبت های کاری،در صبح و عصر و شب باشند بنابراین در نوبت کاری  ساعت شروع و اتمام کار متغیر است و این تغییر ساعت باید در طول یک ماه اتفاق بیافتد.

سوال مهم:

ساعت شروع و پایان هر نوبت کاری، چطور محاسبه می شود؟

صبح: بیشتر ساعت کاری،در صبح باشد. بطور مثال: ۶تا۱۴- ۶تا۱۸- ۷تا۱۹

عصر: یعنی بیشتر ساعت کاری، در عصر باشد.بط.ر مثال: ۱۲تا۲۰- ۱۴تا۲۲- ۱۵تا۲۳

شب:یعنی بیشتر ساعت کاری، در شب باشد.بطور مثال: ۲۲تا۶- ۱۸تا۶- ۱۹تا۷

سوال مهم :

به هر نوبت کاری، چند درصد فوق العاده نوبتکاری تعلق می گیرد؟

نوبت های کاری صبح و عصر ۱۰%

نوبت های کاری صبح و شب ۲۲٫۵%

نوبت های کاری عصر و شب ۲۲٫۵%

نویت های کاری صبح و عصر و شب ۱۵%

نکته مهم:

در نوبت کاری، ممکن است ساعات کار از ۸ ساعت در شبانه روز و ۴۴ ساعت در هفته بیشتر باشد اما جمع ساعات کار، در چهار هفته متوالی، نباید از ۱۷۶ ساعت بیشتر باشد.

موارد خاص نوبت کاری:

اگر کارگاهی نوبت های کاری ۴ نوبته داشته باشد، یعنی: ۶تا ۱۲، ۱۲تا۱۸، ۱۸تا۲۴، ۲۴تا۶، فوق العاده نوبت کاری این کارگاه،۱۵%محاسبه می شود.

اگر کارگاهی نوبت های کاری به صورت ۸تا ۱۴ و ۱۶تا۴ صبح روز بعد داشته باشد، فوق العاده نوبت کاری این کارگاه، ۲۲٫۵%محاسبه می شود.

مبلغ فوق العاده نوبت کاری چطور محاسبه می شود؟

درصد نوبت کاری*روزهای نوبت کاری*مزد ثابت (مزدمبنا)

یا:

درصد نوبت کاری*ساعات نوبت کاری*مزدثابت(مزد مبنا) یک ساعت

مثال: شرح ساعت کاری در دی ماه به این صورت است:

روز های نوبت کار:۲۰روز

ساعات کاری:۶الی ۱۸ و ۱۸ الی ۶ بصورت گردشی و یک هفته در میان

دستمزد روزانه:۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال

حق مسئولیت: روزانه ۱۰۰،۰۰۰رریال

محاسبه این نوبت کاری:

چون نوبت کاری این شخص بصورت صبح و شب است، فوق العاده نوبت کاری، باید مزد ثابت یا حقوق مبنا را در نظر بگیریم

در این مثال مزد ثابت جمع دستمزد روزانه و حق مسئولیت می باشد.

نرخ مزد(ثابت) مبنا:          ۱،۱۰۰،۰۰۰=۱۰۰،۰۰۰+۱،۰۰۰،۰۰۰

مبلغ نوبت کاری:            ۴،۹۵۰،۰۰۰=۲۲٫۵%*۲۰*۱،۱۰۰،۰۰۰

نکته ۱: فوق العاده نوبت کاری مشمول بیمه و مالیات است

نکته ۲: فوق العاده نوبت کاری به ساعت هم محاسبه می شود مثلا به جای ۲۰ روز ۱۴۶٫۴۰ ساعت.در این صورت مزد ثابت یک ساعت را برای محاسبه استفاده می کنیم:

میزان ساعت نوبت کاری:         ۱۴۶٫۴۰=۷٫۲۰*۲۰

نرخ یک ساعت:                    ریال۱۵۰،۰۰۰=۷٫۳۳ / ۱،۱۰۰،۰۰۰۰

مبلغ نوبت کاری:                  ریال۴،۹۵۰،۰۰۰=۲۲٫۵%*۱۵۰،۰۰۰*۱۴۶٫۴۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *