خانه » نحوه انعکاس گشایش اعتبـارات اسـنادی مـدت دار درصورت جریان وجوه نقد

نحوه انعکاس گشایش اعتبـارات اسـنادی مـدت دار درصورت جریان وجوه نقد

رویداد گشایش اعتبـارات اسـنادی مـدت دار و ریفاینانس در واحدهای تجاری چگونــه درصورت جریان وجوه نقد منعکس میشود؟ پاسخ : دریافت اینگونه تسهیلات مالی در شرکت استفاده کننده از تسهیلات به دلیل عدم وقوع جریان واقعـی ورود وجـه نقـد نباید در متن صورت جریان وجوه نقد شرکت انعکاس یابد. از سوی دیگر در پایان سـال مـالی هنگـام محاسـبه خـالص جریان وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی با بکارگیری روش غیر مـستقیم، در تحلیـل مانـده حـسابهای مـرتبط بـا رخداد مورد نظر، آثار این گونه تسهیلات باید حذف شود.]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *