خانه » نحوه تهاتر دارائیها و بدهیها و اقلام‌ درآمد و هزینه‌

نحوه تهاتر دارائیها و بدهیها و اقلام‌ درآمد و هزینه‌

images
داراییها و بدهی ها،اقلام درآمد و هزینه نباید با یکدیگر تهاتر شود، مگر استاندارد حسابداری تهاتر مزبور را الزامی یا مجاز کرده باشد.
درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی که از معاملات و رویدادهای واحد یا مشابه حاصل می شود( از قبیل سود و زیانهای حاصل از تسعیر اقلام ارزی یا فروش داراییهای ثابت مشهود)، در صورتی که با اهمیت نباشد، با یکدیگر جمع و به صورت خالص گزارش می شود، اما اندازه، ماهیت یا وقوع این گونه درآمدها و هزینه ها ممکن استبه گونه ای باشد که افشای جداگانه آنها طبق استاندارد حسابداری گزارش عملکرد مالی ضرورت یابد. تهاتر دو یا چند قلم دریافتنی و پرداختنی تنها زمانی مناسب است که توان واحد تجاری برای تسویه حساب از طریق پرداخت مبلغ خالص یا عدم پرداخت و الزام دیگری به پرداخت مبلغ خالص، تضمین شده باشد. هر واحد تجاری، در روال فعالیتهای عادی خود معاملات دیگری را نیز انجام می دهد که مولد درآمد عملیاتی نیست، اما برای انجام فعالیتهای مولد درآمد عملیاتی آن ضروری است. نتایج این گونه معاملات از طریق تهاتر درآمدها و هزینه های مربوط به آن ارائه می شود، به شرط آنکه تهاتر یاد شده محتوای معامله را منعکس کند.

برای مثال:

درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی حاصل از فروش داراییهای غیر جاری(مانند سرمایه گذاریها)، به مبلغ عواید حاصل از فروش دارایی پس از کسر مبلغ دفتری و هزینه های فروش آن گزارش می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *