خانه » ﺍﺷﺨﺎصی که ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﻮﻧﺪ

ﺍﺷﺨﺎصی که ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﻮﻧﺪ

ﻣﺎﺩﻩ ۱۴۷ – ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺯﯾﺮﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﻮﻧﺪ : ۱ – ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻣﺬﮐﻮﺭﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ۱۱۱ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ . ۲ – ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﻭﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ . ۳ – ﺍﻗﺮﺑﺎﺀﺳﺒﺒﯽ ﻭﻧﺴﺒﯽ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﻭﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﺩﺭﺟﻪ ﺳﻮﻡ ﺍﺯﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﻭﺩﻭﻡ . ۴ – ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﯾﺎﻫﻤﺴﺮﺵ اﺯﺍﺷﺨﺎﺹ ﻣﺬﮐﻮﺭﺩﺭﺑﻨﺪ۲ﻣﻮﻇﻔﺎﺣﻘﻮﻕ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ.]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *