خانه » ﺍﺷﺨﺎصی که ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﻮﻧﺪ

ﺍﺷﺨﺎصی که ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﻮﻧﺪ

download

ﻣﺎﺩﻩ ۱۴۷ – ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺯﯾﺮﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﻮﻧﺪ :

۱ – ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻣﺬﮐﻮﺭﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ۱۱۱ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ .

۲ – ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﻭﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ .

۳ – ﺍﻗﺮﺑﺎﺀﺳﺒﺒﯽ ﻭﻧﺴﺒﯽ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﻭﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﺩﺭﺟﻪ ﺳﻮﻡ ﺍﺯﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﻭﺩﻭﻡ .

۴ – ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﯾﺎﻫﻤﺴﺮﺵ اﺯﺍﺷﺨﺎﺹ ﻣﺬﮐﻮﺭﺩﺭﺑﻨﺪ۲ﻣﻮﻇﻔﺎﺣﻘﻮﻕ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *