خانه » بایگانی‌ها برای مدیریت سایت

مدیریت سایت

رأس گیری چک چیست ؟

راس گیری چک، عملیاتی است که برای محاسبه تاریخ میانگین وصول چک ها استفاده می شود.به زبان ساده تر، راس گیری چک عبارت است

کمک هزینه حق اولاد

حق اولاد کمک هزینه ای برای مخارج فرزندان بیمه شدگان است که مبلغ آن، معادل ۳ برابر حداقل مزد روزانه اعلامی وزارت کار برای هر

کسورات حقوق و دستمزد

حقوق پرداختی شامل مزایا و کسورات می باشد. مزایا مانند حقوق مبنا، فوق العاده شغل، عائله مندی و غیره است. کسورات شامل مالیات

کدینگ حسابداری

رویدادهای مالی در فرآیندهای حسابداری فراوان و متنوع اند. بنابراین مجبوریم این رویداد ها را دسته بندی کنیم، تا بی نظمی حاصل از