خانه » آموزش حسابداری و مالی

آموزش حسابداری و مالی

رأس گیری چک چیست ؟

راس گیری چک، عملیاتی است که برای محاسبه تاریخ میانگین وصول چک ها استفاده می شود.به زبان ساده تر، راس گیری چک عبارت است

کدینگ حسابداری

رویدادهای مالی در فرآیندهای حسابداری فراوان و متنوع اند. بنابراین مجبوریم این رویداد ها را دسته بندی کنیم، تا بی نظمی حاصل از

همه چیز در مورد سرقفلی – بخش چهارم

در استاندارد حسابداری شماره ۳۸ با عنوان ترکیب های تجاری، به موضوع سرقفلی پرداخته و نحوه برخورد با آن تشریح شده است. در ادامه متن مرتبط با سرقفلی را از استاندارد حسابداری فوق الذکر با ترتیب بندهای آن معرفی می کنیم.

سرقفلی-بخش سوم

با یک مثال دیگر مفهوم سرقفلی رو پی می گیریم و نحوه صدور سند حسابداری آنرا بررسی می کنیم. فرض کنید صورت وضعیت مالی شرکت حسابداران نوین پندار به صورت زیر باشد:

سرقفلی-بخش دوم

در پست قبلی تعاریف و مفاهیم مرتبط با سرقفلی مطرح گردید. در این پست با ارائه مثال هایی، مفهوم حسابداری سرقفلی را بررسی خواهیم کرد.