خانه » آموزش قوانین و مقررات بیمه

آموزش قوانین و مقررات بیمه

کمک هزینه حق اولاد

حق اولاد کمک هزینه ای برای مخارج فرزندان بیمه شدگان است که مبلغ آن، معادل ۳ برابر حداقل مزد روزانه اعلامی وزارت کار برای هر

کسورات حقوق و دستمزد

حقوق پرداختی شامل مزایا و کسورات می باشد. مزایا مانند حقوق مبنا، فوق العاده شغل، عائله مندی و غیره است. کسورات شامل مالیات