خانه » آموزش قوانین و مقررات تجارت

آموزش قوانین و مقررات تجارت

شرکت های سهامی – بخش دوم

در موقع تاسیس، سرمایه اولیه برای شرکت های سهامی عام از پنج میلیون ریال و برای شرکت های خاص از یک میلیون ریال نمی تواند کمتر باشد.

شرکت های سهامی

شرکت های سهامی ، شرکت هایی هستند که سرمایه آنها به بخش های کوچکتری به نام سهام تقسیم می شود و مسئولیت صاحبان سهام

اساسنامه

کلیه ی شرکت های سهامی عام یا شرکت سهامی خاص باید دارای اساسنامه باشند. مهمترین رکن شرکتهای سهامی اساسنامه است

پلمپ دفاتر قانونی

براساس ماده ۶ قانون تجارت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی پس از ثبت شرکت جهت اظهار هزینه ها و درآمدهای خود به پلمپ دفاتر نیاز دارند.