خانه » اخبار بروز دنیای مالی

اخبار بروز دنیای مالی

اخذ گواهی سلامت محصول

قابل توجه مشمولان قانون مالیات بر ارزش افزوده
از تاریخ ۱۳دیماه۱۴۰۰، اعمال معافیت های مالیاتی در خصوص مواد خوراکی معاف از مالیات بر ارزش افزوده