خانه » مشاوره مالیاتی

مشاوره مالیاتی

نحوه محاسبه مالیات درآمد اجاره املاک

تغییرات نحوه محاسبه مالیات درآمد اجاره املاک در ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم، براساس اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱   براساس اصلاحی ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم ادامه »نحوه محاسبه مالیات درآمد اجاره املاک

روش تعیین ارزش معاملاتی املاک براساس اصلاحیه قانون مالیات مستقیم

روش تعیین ارزش معاملاتی املاک براساس اصلاحیه قانون مالیات مستقیم مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ براساس مواد ۵۴ و ۵۹ قانون مالیات های مستقیم ،مبنای اصلی محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک و مالیات بر درآمد اجاری،ادامه »روش تعیین ارزش معاملاتی املاک براساس اصلاحیه قانون مالیات مستقیم

ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏﻫﺎﯼ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺭﺋﯿﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ؛ ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏﻫﺎﯼ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺭﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺍﮐﻨﺶ ﻫﺎﯼ ﻣﺸﮑﻮﮎ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ . ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﯼ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﺮﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﯾﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺘﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺍﯾﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕﻫﺎﯼ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺍﺳﺖ .ادامه »ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏﻫﺎﯼ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ۱۲ﻫﺰﺍﺭ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺭﯾﺎﻝ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻭ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺩﺭﻧﻈﺎﻡ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭده

  ﺭﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۱۲ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺭﯾﺎﻝ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻭ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺑﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ .ادامه »ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ۱۲ﻫﺰﺍﺭ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺭﯾﺎﻝ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻭ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺩﺭﻧﻈﺎﻡ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭده

خدمات و فعالیت های مالی و حسابداری موسسه حسابداری حسابداران نوین پندار

نجام کلیه امور حسابداری و مالی شرکت ها(سهامی خاص ، سهامی عام ، مسئولیت محدود و تعاونی). *تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و دفاتر قانونی طبق آیین‌‌نامه تحریر دفاتر قانون مالیات های مستقیم. *تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و لیست صورت معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹. *اعزام نیروی حسابداری از حسابدار تا مدیر و مشاور مالی و مالیاتی با سوابق مفید (تمام وقت یا پاره وقت) *مشاوره ،ارائه، نصب و راه اندازی نرم افزارهای مناسب مالی، انبار، حقوق و دستمزد شرکت ها ، موسسات  ،

روش تعیین ارزش معاملاتی املاک براساس اصلاحیه قانون مالیات مستقیم

روش تعیین ارزش معاملاتی املاک براساس اصلاحیه قانون مالیات مستقیم مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ براساس مواد ۵۴ و ۵۹ قانون مالیات های مستقیم ،مبنای اصلی محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک و مالیات بر درآمد اجاری،ادامه »روش تعیین ارزش معاملاتی املاک براساس اصلاحیه قانون مالیات مستقیم

ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏﻫﺎﯼ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺭﺋﯿﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ؛ ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏﻫﺎﯼ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺭﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺍﮐﻨﺶ ﻫﺎﯼ ﻣﺸﮑﻮﮎ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ . ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﯼ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﺮﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﯾﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺘﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺍﯾﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕﻫﺎﯼ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺍﺳﺖ .ادامه »ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏﻫﺎﯼ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟