خانه » استانداردهای حسابداری و حسابرسی

استانداردهای حسابداری و حسابرسی

حسابداری بین الملل و استانداردهای حسابداری بین المللی گزارشگری مالی-بخش ششم-پایانی

ifrs

مزایای پذیرش استانداردهای بین المللی در ایران
– کاهش ریسک کشور و افزایش جذب سرمایه های خارجی از طریق فراهم نمودن امکان تصمیم گیری بهتر، با توجه به استفاده از مورد توافق بین المللی.
– فراهم نمودن امکان تشکیل بورس بین المللی، کمک به سرمایه گذارن در تنوع بخشی به سرمایه گذاری در بورسهای مختلف جهان، امکان پذیرش شرکتها در بورس سایر کشورها و پذیرش متقابل شرکتهای خارجی در بورس ایران.
– افزایش قابلیت مقایسه و امکان ارزیابی بهتر کسب و کار در کشور توسط نهادهای بین المللی نظیر موسسات رتبه بندی.
– صرفه جویی در زمان و هزینه تهیه صورتهای مالی بر مبنای استانداردهای مختلف.
– فراهم نمودن امکان استفاده موثرتر از فناوریهایی چون XBRL جهت افزایش شفافیت اطلاعات و ارتقای جایگاه شفافیت اطلاعاتی کشور از منظر بین المللی.
– استفاده از تجربه و دانش بین المللی.

ادامه »حسابداری بین الملل و استانداردهای حسابداری بین المللی گزارشگری مالی-بخش ششم-پایانی

حسابداری بین الملل و استانداردهای حسابداری بین المللی گزارشگری مالی-بخش پنجم

ifrs

معایب هماهنگ سازی استاندارد های حسابداری
۱- اگرچه این کار سبب کاهش هزینه های شرکت هایی می شود که عملیات خارجی گسترده ای دارند، اما هماهنگ سازی استانداردهای گزارشگری هزینه های زیادی را بر شرکت های کوچک تحمیل می کند. در حالی که این شرکت ها نیازی به ارائه اطلاعات بر اساس استانداردهای خارجی ندارند.
۲- در برابر کشور هایی که از الگوی خارجی برای پیشرفت استفاده می کنند. کشور های دیگری هم وجود دارند، که معتقدند برای پیشرفت باید از مسیر اختصاصی و ملی استفاده کنند. این گروه از کشور ها به سادگی حاظر به قبول استانداردهای بین المللی نیستند، چرا که معتقدند این استانداردها در جهت منافع کشور های قدرتمند ایجاد شده می شود.
۳- شرایط اجتماعی کشور های مختلف با هم تفاوت زیادی دارد. قاعدتا نمی توان استانداردهای یکسانی را بر محیط های متفاوت حاکم کرد و منتظر دستیابی به نتایج مشابهی در تمام کشور ها بود.ادامه »حسابداری بین الملل و استانداردهای حسابداری بین المللی گزارشگری مالی-بخش پنجم

حسابداری بین الملل و استانداردهای حسابداری بین المللی گزارشگری مالی-بخش چهارم

ifrs

دلایل هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری

در شرایط کنونی اقتصاد جهانی تحت تاثیر تجارت جهانی است. به عنوان مثال شرکتهای بین المللی ممکن است بیش از یک دفتر داشته باشند و امکانات تولید و توزیع آنها در سراسر جهان گسترده باشد. عواملی همچون قیمت کالاها، نرخ بهره و نرخ های تبدیل ارز در سطح جهانی به هم وابسته است در نتیجه دولتها از هماهنگ سازی روشهای حسابداری حمایت میکنند. (درخشان اصل و شیپوریان، ۱۳۹۰)

صورتهای مالی بر اساس استاندارد های ملی خیلی مفید نیستند. زیرا شرکتهای چند ملیتی باید گزارشهای مالی متعددی را برای هر کشوری تهیه کنند که در آن فعالیت دارند. دلایل استاندارد سازی در سطح بین المللی می تواند همان دلایل استاندارد سازی در سطح ملی باشد:

۱- استفاده کنندگان: هماهنگ سازی باید صورت پذیرد تا سرمایه گذاران بین المللی توانایی درک و مقایسه صورتهای مالی شرکتهای مختلف در کشورهای مختلف را داشته باشند.

۲- ارائه کنندگان: نیاز شرکتها به تامین مالی خارج از کشور و ورود به بورسهای مختلف و انتشار صورتهای مالی متفاوت می باشد.

۳- حرفه: بکار گیری نیروهای متخصص بین المللی در حسابداری. (دیگان و آنرمن، ۲۰۱۱)ادامه »حسابداری بین الملل و استانداردهای حسابداری بین المللی گزارشگری مالی-بخش چهارم

پیش‌نویس استاندارد حسابداری ۳۴

download

پیش‌نویس استاندارد حسابداری ۳۴

رویه‌های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات

(تدوین شده سال ۱۳۹۵)

کمیته تدوین استانداردهاى حسابداری، براساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و با تشکیل جلسات متعدد، پیش‌نویس استاندارد ”رویه‌های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات“ را تدوین کرده است.ادامه »پیش‌نویس استاندارد حسابداری ۳۴

رعایت استاندارد حسابداری سرمایه‌گذاری ایران و چالش مالیاتی آن

download (1)

در این نوشتار سعی شده از منظر استاندارد حسابداری ایران و قانون مالیات‌های مستقیم، به نقد و بررسی چالش مالیاتی اخیر صنعت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه پرداخته شود.

طبق تعریف استاندارد شماره ۱۵ حسابداری ایران، سرمایه‌گذاری‌هایی با بازار فعال، آزاد و در دسترس که ارزش بازار آن با شاخصی قابل اتکا وجود داشته باشد به‌ عنوان سرمایه‌گذاری‌های سریع المعامله قلمداد می‌شوند. نمونه بارز این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها را می‌توان در بازار سرمایه در قالب اوراق سهام، حق تقدم و غیره مشاهده کرد. عمدتا معاملات جاری در این گونه سرمایه‌گذاری‌ها تحت عنوان «سرمایه‌گذاری سریع‌المعامله جاری» قلمداد شده و منافع اقتصادی حاصل از آن را می‌توان عمدتاً در دو مورد دریافت سود سهام و افزایش ارزش سرمایه‌گذاری خلاصه کرد.

ادامه »رعایت استاندارد حسابداری سرمایه‌گذاری ایران و چالش مالیاتی آن

حساب در اقتصاد ایران

download (1)

سرمقاله منتشره در روزنامه جهان اقتصاد مورخ ۲ مرداد ۱۳۹۵
بهروز رزم آزما – حسابدار رسمی

 طبق مبانی نظری ضمیمه استاندارد ۱۲ حسابداری که توسط سازمان حسـابرسی تدوین گردیده افشای حقوق مدیران اصلی (شرکتها) در صورت‌های مالی مجاز نبوده و واحدﻫای تجاری در ایران بعلت اینکه حجم زیادی از معاملات شرکت‌های دولتی با واحدهای تحت کنترل دولت انجام می‌پذیرد و از طریقی از سودمندی قابل توجهی برخوردار نیست، در شمول افشای معاملات مزبور قرارنگرفته و بنابراین کلاً از  استاندارد یاد شده خارج گردیده است. استانداردهای تدوین شده سازمان مزبور به مجمع عمومی سالیانه دستگاه اجرایی فوق متشکل از وزیر اقتصاد و امور دارایی،و دو نفر از وزیران به انتخاب هیات وزیران، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور،رئیس کل بانک مرکزی ارائه و مورد تصویب قرار گرفته و اجرای آن از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۶در سـطح کشور الزامی واز ضمانت اجرایی لازم برخوردار گردیده است. لذا کلیه بنگاه‌های تجاری و حسابداران وحسـابرسان می باید برآن اساس صورت‌های مالی خویش را تهیه تا دراختیار بازرسان قانونی آنان قرار گرفته و گزارش حسابرس مستقل نیز باید بر همین مبنا تهیه و به مجمع عمومی بنگاه‌های اقتصادی ارائه گردد.ادامه »حساب در اقتصاد ایران