خانه » استاندارد حسابداری

استاندارد حسابداری

حسابداری بین الملل و استانداردهای حسابداری بین المللی گزارشگری مالی-بخش ششم-پایانی

ifrs

مزایای پذیرش استانداردهای بین المللی در ایران
– کاهش ریسک کشور و افزایش جذب سرمایه های خارجی از طریق فراهم نمودن امکان تصمیم گیری بهتر، با توجه به استفاده از مورد توافق بین المللی.
– فراهم نمودن امکان تشکیل بورس بین المللی، کمک به سرمایه گذارن در تنوع بخشی به سرمایه گذاری در بورسهای مختلف جهان، امکان پذیرش شرکتها در بورس سایر کشورها و پذیرش متقابل شرکتهای خارجی در بورس ایران.
– افزایش قابلیت مقایسه و امکان ارزیابی بهتر کسب و کار در کشور توسط نهادهای بین المللی نظیر موسسات رتبه بندی.
– صرفه جویی در زمان و هزینه تهیه صورتهای مالی بر مبنای استانداردهای مختلف.
– فراهم نمودن امکان استفاده موثرتر از فناوریهایی چون XBRL جهت افزایش شفافیت اطلاعات و ارتقای جایگاه شفافیت اطلاعاتی کشور از منظر بین المللی.
– استفاده از تجربه و دانش بین المللی.

ادامه »حسابداری بین الملل و استانداردهای حسابداری بین المللی گزارشگری مالی-بخش ششم-پایانی

حسابداری بین الملل و استانداردهای حسابداری بین المللی گزارشگری مالی-بخش پنجم

ifrs

معایب هماهنگ سازی استاندارد های حسابداری
۱- اگرچه این کار سبب کاهش هزینه های شرکت هایی می شود که عملیات خارجی گسترده ای دارند، اما هماهنگ سازی استانداردهای گزارشگری هزینه های زیادی را بر شرکت های کوچک تحمیل می کند. در حالی که این شرکت ها نیازی به ارائه اطلاعات بر اساس استانداردهای خارجی ندارند.
۲- در برابر کشور هایی که از الگوی خارجی برای پیشرفت استفاده می کنند. کشور های دیگری هم وجود دارند، که معتقدند برای پیشرفت باید از مسیر اختصاصی و ملی استفاده کنند. این گروه از کشور ها به سادگی حاظر به قبول استانداردهای بین المللی نیستند، چرا که معتقدند این استانداردها در جهت منافع کشور های قدرتمند ایجاد شده می شود.
۳- شرایط اجتماعی کشور های مختلف با هم تفاوت زیادی دارد. قاعدتا نمی توان استانداردهای یکسانی را بر محیط های متفاوت حاکم کرد و منتظر دستیابی به نتایج مشابهی در تمام کشور ها بود.ادامه »حسابداری بین الملل و استانداردهای حسابداری بین المللی گزارشگری مالی-بخش پنجم

حسابداری بین الملل و استانداردهای حسابداری بین المللی گزارشگری مالی-بخش چهارم

ifrs

دلایل هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری

در شرایط کنونی اقتصاد جهانی تحت تاثیر تجارت جهانی است. به عنوان مثال شرکتهای بین المللی ممکن است بیش از یک دفتر داشته باشند و امکانات تولید و توزیع آنها در سراسر جهان گسترده باشد. عواملی همچون قیمت کالاها، نرخ بهره و نرخ های تبدیل ارز در سطح جهانی به هم وابسته است در نتیجه دولتها از هماهنگ سازی روشهای حسابداری حمایت میکنند. (درخشان اصل و شیپوریان، ۱۳۹۰)

صورتهای مالی بر اساس استاندارد های ملی خیلی مفید نیستند. زیرا شرکتهای چند ملیتی باید گزارشهای مالی متعددی را برای هر کشوری تهیه کنند که در آن فعالیت دارند. دلایل استاندارد سازی در سطح بین المللی می تواند همان دلایل استاندارد سازی در سطح ملی باشد:

۱- استفاده کنندگان: هماهنگ سازی باید صورت پذیرد تا سرمایه گذاران بین المللی توانایی درک و مقایسه صورتهای مالی شرکتهای مختلف در کشورهای مختلف را داشته باشند.

۲- ارائه کنندگان: نیاز شرکتها به تامین مالی خارج از کشور و ورود به بورسهای مختلف و انتشار صورتهای مالی متفاوت می باشد.

۳- حرفه: بکار گیری نیروهای متخصص بین المللی در حسابداری. (دیگان و آنرمن، ۲۰۱۱)ادامه »حسابداری بین الملل و استانداردهای حسابداری بین المللی گزارشگری مالی-بخش چهارم

انتشار ترجمه استانداردهای بین المللی حسابداری

  تعدادی از استانداردهای بین المللی توسط سازمان حسابرسی ترجمه و در اختیار علاقه مندان گذاشته شده است. دوستداران استانداردهای بین المللی حسابداری میتوانند با… ادامه »انتشار ترجمه استانداردهای بین المللی حسابداری

حسابداری بین الملل و استانداردهای حسابداری بین المللی گزارشگری مالی-بخش سوم

ifrs

 

اهداف هیات استانداردهای بین المللی حسابداری:

۱- تدوین مجموعه ای منسجم و واحد از استانداردهای حسابداری جهانی قابل درک و با کیفیت بالا و الزام آور که بتواند اطلاعات قابل مقایسه، شفاف و با کیفیت بالا را از طریق صورت های مالی و گزارشدهی مالی برای استفاده تصمیم گیرندگان مالی در بازارهای سرمایه در سراسردنیافراهم نماید.

۲- ارتقا استفاده و کاربرد قوی این استاندارد ها.

۳- برآورده نمودن اهداف مرتبط با بندهای ) ۱( و ) ۲(، با در نظر گرفتن نیازهای خاص نهادهای کوچک و متوسط و اقتصاد های در حال ظهور.

۴- همگرایی استانداردهای حسابداری ملی با استانداردهای حسابداری بین المللی و استانداردهای گزارش دهی مالی بین المللی با راهکارهای با کیفیت بالا.ادامه »حسابداری بین الملل و استانداردهای حسابداری بین المللی گزارشگری مالی-بخش سوم

حسابداری بین الملل و استانداردهای حسابداری بین المللی گزارشگری مالی-بخش دوم

ifrs

تاریخچه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی

هماهنگ سازی دارای نمونه های تاریخی موفق و ناموفقی است که با توجه به آنها می توان، پیشنیاز هماهنگ سازی استاندارد های حسابداری را نیز شناخت. یکی از نمونه های موفق هماهنگ سازی در سال ۱۸۰۷ صورت گرفت. در این مورد قانونی با نام قانون تجارت ناپلئون در چند کشور اروپایی به کارگرفته شد. از جمله ی این کشور ها می توان به بلژیک، هلند، آلمان و سوئد اشاره کرد.

به کار گیری قانون تجارت ناپلئون سبب شکوفایی اقتصاد کشورهای استفاده کننده شد. تشکیل اتحادیه اروپا نوع وسیع تری از هماهنگ سازی است. مشخص است که تشکیل این اتحادیه و برقراری قوانین یکپارچه اقتصادی نتایج مطلوبی را به دنبال داشته است. به گونه ای که امروزه مجموعه کشور های عضو اتحادیه ی اروپا از نظر اقتصادی بسیار پیشرفت کرده اند.

یکی از دلایل اصلی موفقیت این هماهنگ سازی ها، وجود مشابهت های زیاد فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است. برای اثبات این ادعا به یک مورد نقض اشاره می کنم. مدتی پس از به کار گیری قانون تجارت ناپلئون در کشور های اروپایی این قاون در ایران نیز به اجرا درآمد. امروزه از نظر بسیاری از صاحب نظران، این قانون در ایران کارآمدی و اثر بخشی لازم را ندارد. به نظر می رسد، دلیل اصلی آن عدم تطابق شرایط اجتماعی ایران و آن کشورها است. به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که ایجاد استاندارد های مشابه تنها در صورتی مفید خواهد بود،که شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در بین کشور ها مشابه باشد. مهمترین نهاد تدوین کننده استانداردهای بین المللی حسابداری ) IASC (در سال ۱۹۷۳ با شرکت آلمان، ژاپن، مکزیک، هلند، انگلستان، ایرلند و آمریکا تشکیل شد. این کمیته اولین استانداردهای حسابداری را در سال ۱۹۷۵ منتشر کرد.ادامه »حسابداری بین الملل و استانداردهای حسابداری بین المللی گزارشگری مالی-بخش دوم

حسابداری بین الملل و استانداردهای حسابداری بین المللی گزارشگری مالی-بخش اول

ifrs

 

مقدمه

امروزه حسابداری به دنبال ایجاد یکپارچگی جهانی هم در سطح بازارها و هم در سیاست گذاریهاست.

هدف از این سیاست گذاری ها در نهایت کاهش هزینه های ارتباطات و فن آوری اطلاعات است. برای ایجاد

.) این یکپارچگی، لزوما باید استانداردهای گزارش های مالی و عملکرد آن مورد توجه قرار گیرد (بال، ۶۰۰۲

افزایش هماهنگی در سطح بین المللی به تدوین استانداردهای جامعتر منجر میشود. جریان مستمر جهانی

شدن بازار موجب میشود شرکتها تغییرات را بپذیرند. اگر شرکتی فعالیتهای بورس خود را به گونه ای ارائه

کند که برای سرمایه گذاران خارجی قابل درک نباشد، امکان دستیابی به منابع مالی خارجی کاهش می-

) یابد(هیل و لوئیز، ۶۰ادامه »حسابداری بین الملل و استانداردهای حسابداری بین المللی گزارشگری مالی-بخش اول

مقاله خودم در خصوص تاثیر بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای شرکتهای کوچک و متوسط – IFRS for SMEs

در این مطلب قصد دارم تا مقاله خودم در خصوص تاثیر بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای شرکتهای کوچک و متوسط – IFRS for SMEs… ادامه »مقاله خودم در خصوص تاثیر بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای شرکتهای کوچک و متوسط – IFRS for SMEs

مقایسه استانداردهای حسابداری آمریکا، ایران و بین المللی-بخش دوم

photo_2016-05-10_15-50-07

در ادامه مباحث مقایسه استانداردهای حسابداری آمریکا، ایران و استانداردهای بین المللی به ترازنامه می پردازیم. سعی میکنیم تا هم محتوا و هم به شکل ترازنامه اشاره کرده و تفاوت ها را بیان کنیم:

ترازنامه – Balance Sheet:

ارائه این نکته حائز اهمیت است که برای نمایش ترازنامه دو دیدگاه وجود دارد، یکی دیدگاه وجود ارتباط بین ترازنامه و صورت سود و زیان و دیگری عدم وجود ارتباط بین ترازنامه و صورت سود و زیان میباشد . با توجه به وجود صورت سودجامع که به نوعی تعدیلات اساسی و تجدید ارزیابی دارائی ها را در این صورت نمایش میدهیم، دیدگاه عدم وجود ارتباط بین ترازنامه و صورت سود و زیان منتفی میگردد. لذا در مطالب بعدی پیش فرض وجود ارتباط ریاضی بین ترازنامه و صورت سود و زیان میباشد.ادامه »مقایسه استانداردهای حسابداری آمریکا، ایران و بین المللی-بخش دوم

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و وضعیت مبهم آن در ایران

ifrs

یکی دو سالی میشد که هرازگاهی موضوع استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را درروزنامه ها و رسانه های جمعی می دیدم و باهاش آشنا بودم تا اینکه ترم اول کارشناسی ارشد حسابداری بودم که به صورت جدی خواستم با این استانداردها آشنا بشوم و در صورت امکان وارد کاربرد آنها بشوم. همون موقع به صورت تمرینی یک تحقیق رو با همین موضوع شروع کردم و با کمک دو نفر از دوستانم نتایج خوبی هم گرفتیم اما هدفم از نوشتن این تاپیک چیز دیگری است.ادامه »استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و وضعیت مبهم آن در ایران