خانه » اصول_مفاهیم_حسابداری

اصول_مفاهیم_حسابداری

اصول و مفاهیم حسابداری-بخش اول

accounting_Principles

 

بهترین روش برای درک تقسیم بندی و بخش بندی حساب های مورد استفاده در ثبت، نگهداری و گزارش گیری اطلاعات مالی، استفاده از کدینگ استاندارد حسابداری می باشد. در یک تقسیم بندی کلی، حسابهای حسابداری به طبقاتی بنام گروه حساب تقسیم می شوند. البته قابل ذکر است که این گروه بندی ممکن است بسته به سیستم مالی مورد استفاده یا فرآیندهای تعریف شده توسط مدیر فرآیندهای مالی متفاوت باشد. این تقسیم بندی بصورت استاندارد به ترتیب ذیل می باشد:ادامه »اصول و مفاهیم حسابداری-بخش اول