خانه » اظهارنامه اشخاص حقیقی

اظهارنامه اشخاص حقیقی

تمدید زمان مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی سال ۹۹

  • از

  اظهارنامه اشخاص حقیقی تا پایان مرداد ماه و اظهارنامه اشخاص حقوقی و املاک استیجاری تا پایان شهریور ماه  طبق مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا ،… ادامه »تمدید زمان مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی سال ۹۹