خانه » افزایش حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی

افزایش حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی

اجرای افزایش حقوق سال ۹۹ بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی (همسان سازی معافیت ها و مالیات بر درآمد حقوق) از پایان مرداد ماه

  • از

  images طبق بخشنامه شماره ۵۰۰۰/۹۹/۳۰۶ مورخ ۹۹/۰۳/۲۶ ( تصویبنامه شماره ۵۷۸۶۲ ت/۳۴۵۸۳ ه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ هیئت وزیران )  میزان افزایش حقو ق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی تشریح و ابلاغ شد. مدیرکل مستمری های سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: برنامه همسان سازی حقوق مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی برای همه گروه های اجتماعی اعم ازبازنشستگان  و از کارافتادگان و بازماندگان در حال اجرا است و به امید خدا تا پایان مرداد ماه مبالغ همسان سازی به این اشخاص واریز می شود ، محاسبات این همسانسازی براساس دو شاخص مدت و مبلغ بیمه پردازی انجام شده است. ادامه »اجرای افزایش حقوق سال ۹۹ بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی (همسان سازی معافیت ها و مالیات بر درآمد حقوق) از پایان مرداد ماه