خانه » Insurance

Insurance

حق مسکن چهل هزارتومان شد

photo_2016-05-14_14-54-46

سرانجام با گذشت حدود یکسال و نیم از مصوبه شورای عالی کار مبنی بر تغییر حق مسکن کارگران از ۲۰ به ۴۰ هزار تومان، با مصوبه مورخ ۲۶/۰۸/۹۵ دولت رسما این افزایش از ابتدای مهرماه در فیش‌ها لحاظ خواهد شد. بر اساس مصوبه ۹۳ شورای عالی کار، حق مسکن کارگران از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان افزایش یافت و قرار بر این بود که افزایش قیمت از ابتدای سال ۹۴ اعمال شود؛ اما مدتها خبری از آن نشد. در واقع، به دلیل اینکه افزایش ۲۰ هزار تومانی کمک هزینه مسکن کارگران در سال ۹۴ اعمال نشد، این مصوبه مجدد در اواخر سال گذشته به تصویب شورای عالی کار رسید و قرار شد از ابتدای امسال هم، در فیش‌های حقوقی کارگران محاسبه شود؛ اما باز هم افزایش حق مسکن کارگران اعمال نشد!ادامه »حق مسکن چهل هزارتومان شد

شمارش معکوس تعیین حداقل حقوق ۹۶

photo_2016-05-14_14-54-46

شمارش معکوس برای آغاز جلسات تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران آغاز شده است و این قشر از جامعه، به تعیین دستمزد نزدیک به واقعیت امیدوارند. نیمه دوم هر سال، زمان مهمی برای کارگران به دلیل تعیین حداقل دستمزد سال آینده تلقی می‌شود. در همین راستا، در فاصله حدود ۴ ماه مانده تا پایان سال بالاخره جلسات تعیین دستمزد سال آینده در آستانه برگزاری قرار گرفته است. بر این اساس حدود دو هفته پیش، معاونت روابط کار وزارت کار به صورت مکتوب از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی درخواست کرده تا نمایندگان خود را برای شرکت در کارگروه ویژه تعیین مزد سال آینده معرفی کنند. با این حال قرار است جلسات این کارگروه از آذرماه در وزارت کار آغاز شود تا پیشنهادات مختلف دستمزد بین شرکای اجتماعی به اشتراک و بررسی گذاشته شود.ادامه »شمارش معکوس تعیین حداقل حقوق ۹۶