خانه » Accounting

Accounting

حسابداری بین الملل و استانداردهای حسابداری بین المللی گزارشگری مالی-بخش پنجم

ifrs

معایب هماهنگ سازی استاندارد های حسابداری
۱- اگرچه این کار سبب کاهش هزینه های شرکت هایی می شود که عملیات خارجی گسترده ای دارند، اما هماهنگ سازی استانداردهای گزارشگری هزینه های زیادی را بر شرکت های کوچک تحمیل می کند. در حالی که این شرکت ها نیازی به ارائه اطلاعات بر اساس استانداردهای خارجی ندارند.
۲- در برابر کشور هایی که از الگوی خارجی برای پیشرفت استفاده می کنند. کشور های دیگری هم وجود دارند، که معتقدند برای پیشرفت باید از مسیر اختصاصی و ملی استفاده کنند. این گروه از کشور ها به سادگی حاظر به قبول استانداردهای بین المللی نیستند، چرا که معتقدند این استانداردها در جهت منافع کشور های قدرتمند ایجاد شده می شود.
۳- شرایط اجتماعی کشور های مختلف با هم تفاوت زیادی دارد. قاعدتا نمی توان استانداردهای یکسانی را بر محیط های متفاوت حاکم کرد و منتظر دستیابی به نتایج مشابهی در تمام کشور ها بود.ادامه »حسابداری بین الملل و استانداردهای حسابداری بین المللی گزارشگری مالی-بخش پنجم

حسابداری بین الملل و استانداردهای حسابداری بین المللی گزارشگری مالی-بخش سوم

ifrs

 

اهداف هیات استانداردهای بین المللی حسابداری:

۱- تدوین مجموعه ای منسجم و واحد از استانداردهای حسابداری جهانی قابل درک و با کیفیت بالا و الزام آور که بتواند اطلاعات قابل مقایسه، شفاف و با کیفیت بالا را از طریق صورت های مالی و گزارشدهی مالی برای استفاده تصمیم گیرندگان مالی در بازارهای سرمایه در سراسردنیافراهم نماید.

۲- ارتقا استفاده و کاربرد قوی این استاندارد ها.

۳- برآورده نمودن اهداف مرتبط با بندهای ) ۱( و ) ۲(، با در نظر گرفتن نیازهای خاص نهادهای کوچک و متوسط و اقتصاد های در حال ظهور.

۴- همگرایی استانداردهای حسابداری ملی با استانداردهای حسابداری بین المللی و استانداردهای گزارش دهی مالی بین المللی با راهکارهای با کیفیت بالا.ادامه »حسابداری بین الملل و استانداردهای حسابداری بین المللی گزارشگری مالی-بخش سوم

حسابداری بین الملل و استانداردهای حسابداری بین المللی گزارشگری مالی-بخش اول

ifrs

 

مقدمه

امروزه حسابداری به دنبال ایجاد یکپارچگی جهانی هم در سطح بازارها و هم در سیاست گذاریهاست.

هدف از این سیاست گذاری ها در نهایت کاهش هزینه های ارتباطات و فن آوری اطلاعات است. برای ایجاد

.) این یکپارچگی، لزوما باید استانداردهای گزارش های مالی و عملکرد آن مورد توجه قرار گیرد (بال، ۶۰۰۲

افزایش هماهنگی در سطح بین المللی به تدوین استانداردهای جامعتر منجر میشود. جریان مستمر جهانی

شدن بازار موجب میشود شرکتها تغییرات را بپذیرند. اگر شرکتی فعالیتهای بورس خود را به گونه ای ارائه

کند که برای سرمایه گذاران خارجی قابل درک نباشد، امکان دستیابی به منابع مالی خارجی کاهش می-

) یابد(هیل و لوئیز، ۶۰ادامه »حسابداری بین الملل و استانداردهای حسابداری بین المللی گزارشگری مالی-بخش اول

مقایسه استانداردهای حسابداری آمریکا، ایران و بین المللی-بخش دوم

photo_2016-05-10_15-50-07

در ادامه مباحث مقایسه استانداردهای حسابداری آمریکا، ایران و استانداردهای بین المللی به ترازنامه می پردازیم. سعی میکنیم تا هم محتوا و هم به شکل ترازنامه اشاره کرده و تفاوت ها را بیان کنیم:

ترازنامه – Balance Sheet:

ارائه این نکته حائز اهمیت است که برای نمایش ترازنامه دو دیدگاه وجود دارد، یکی دیدگاه وجود ارتباط بین ترازنامه و صورت سود و زیان و دیگری عدم وجود ارتباط بین ترازنامه و صورت سود و زیان میباشد . با توجه به وجود صورت سودجامع که به نوعی تعدیلات اساسی و تجدید ارزیابی دارائی ها را در این صورت نمایش میدهیم، دیدگاه عدم وجود ارتباط بین ترازنامه و صورت سود و زیان منتفی میگردد. لذا در مطالب بعدی پیش فرض وجود ارتباط ریاضی بین ترازنامه و صورت سود و زیان میباشد.ادامه »مقایسه استانداردهای حسابداری آمریکا، ایران و بین المللی-بخش دوم

مقایسه استانداردهای حسابداری آمریکا، ایران و بین المللی-بخش اول

photo_2016-05-10_15-50-07

بخش اول:

پیشرفت روزافزون حمل و نقل و تکنولوژی ارتباطات از عوامل مهمی هستند که موجب جهانی شدن تعاملات اقتصادی و تجارت بین الملل شده است. بعنوان مثال شرکتی در آمریکا برای خرید تجهیزات مورد نیاز خود که توسط شرکتی در استرالیا تولید میشود، از یک موسسه مالی انگلیسی وام اخذ میکند. یا شرکتی در کانادا سهام شرکت دیگری در آمریکا را خریداری میکند. و مثال های دیگری از این دست که چالش بزرگی را برای این سازمان ها و شرکت ها بوجود می آورد. چالش بوجود آمده چیزی نیست جز چگونگی آگاهی از وضعیت مالی و حسابداری این شرکتها. موسسه مالی برای ارائه تسهیلات، باید از توانایی بازپرداخت اقساط وام مطمئن شود، فروش سهام، از طریق ارائه اطلاعات مفیدی به بازار و علاقمندان به خرید سهام امکان پذیر میباشد. حال سوالی که پیش می آید اینست: اطلاعات مالی به چه شکلی باید گزارش گردد؟ادامه »مقایسه استانداردهای حسابداری آمریکا، ایران و بین المللی-بخش اول