خانه » حقوق و مزایا

حقوق و مزایا

شمارش معکوس تعیین حداقل حقوق ۹۶

photo_2016-05-14_14-54-46

شمارش معکوس برای آغاز جلسات تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران آغاز شده است و این قشر از جامعه، به تعیین دستمزد نزدیک به واقعیت امیدوارند. نیمه دوم هر سال، زمان مهمی برای کارگران به دلیل تعیین حداقل دستمزد سال آینده تلقی می‌شود. در همین راستا، در فاصله حدود ۴ ماه مانده تا پایان سال بالاخره جلسات تعیین دستمزد سال آینده در آستانه برگزاری قرار گرفته است. بر این اساس حدود دو هفته پیش، معاونت روابط کار وزارت کار به صورت مکتوب از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی درخواست کرده تا نمایندگان خود را برای شرکت در کارگروه ویژه تعیین مزد سال آینده معرفی کنند. با این حال قرار است جلسات این کارگروه از آذرماه در وزارت کار آغاز شود تا پیشنهادات مختلف دستمزد بین شرکای اجتماعی به اشتراک و بررسی گذاشته شود.ادامه »شمارش معکوس تعیین حداقل حقوق ۹۶