خانه » حق تمبر

حق تمبر

نکات کاربردی و مهم از تغییرات قانون مالیات های مستقیم-۱

  از تغییرات قانون مالیاتهای مستقیم(۱۳۹۴/۴/۳۱) یکی از مهمترین تغییرات به حق تمبر مربوط میباشد. طبق قانون اصلاح قوانین مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ ، عبارت… ادامه »نکات کاربردی و مهم از تغییرات قانون مالیات های مستقیم-۱