خانه » -دارایی ها

-دارایی ها

اصول و مفاهیم حسابداری-بخش سوم

  • از

در بخش قبل از سری مطالب “اصول و مفاهیم حسابداری-بخش دوم” به بخشی از زیرمجموعه های دارایی های جاری اشاره و هر کدام از آنها تشریح گردید. در ادامه  بخش دیگری ازحساب های زیرمجموعه این گروه به تفصیل تشریح می گردد.

سرمایه گذاری:  براساس تعریف انجام شده در استاندارد حسابداری شماره ۱۵، سرمایه گذاری نوعی دارایی است که واحد سرمایه گذار برای افزایش منافع اقتصادی از طریق توزیع منافع (سود سهام، سود تضمین شده و اجاره)، افزایش ارزش و یا مزایای دیگر نگهداری می کند. سرمایه گذاری ها ممکن است به شکل مالی مانند سرمایه گذاری در سهام، اوراق قرضه یا سپرده های بانکی انجام گرفته و یا در قالب دارایی های فیزیکی مثل زمین و ساختمان و امثال آن نگهداشته شود. سرمایه گذاری به دو نوع سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم می شود که ما در این بخش به تشریح سرمایه گذاری کوتاه مدت (جاری) می پردازیم.ادامه »اصول و مفاهیم حسابداری-بخش سوم

اصول و مفاهیم حسابداری-بخش دوم

accounting_Principles

در بخش قبل از سری مطالب “اصول و مفاهیم حسابداری-بخش اول” به بخش بندی های مختلف طبقات حسابداری اشاره و عنوان هر کدام از آنها بیان گردید. گروه دارایی ها تعریف و مبانی تقسیم آن توضیح داده شد. اولین گروه از طبقات حساب حسابداری با عنوان دارایی های جاری،تعریف و در ادامه حساب های زیرمجموعه این گروه به تفصیل تشریح می گردد.

۱-۱-صندوق: اولین حساب دارایی های جاری صندوق است. بعبارت کلی وجه نقدی که در برخی از موسسات که مجبور به انجام دریافت و پرداخت های امور جاری هستند، مورد استفاده قرار میگیرد، تحت عنوان صندوق در دفاتر حسابداری ثبت می شود. صندوق شامل کلیه موجودی نقدی اعم از اسکناس و مسکوکات، چک ها و حواله های بانکی و اوراقی هست که به محض ارایه به بانک بتوان تمام مبلغ اسمی آن را وصول کرد.ادامه »اصول و مفاهیم حسابداری-بخش دوم