خانه » سازمان بورس و اوراق بهادار

سازمان بورس و اوراق بهادار

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و وضعیت مبهم آن در ایران

ifrs

یکی دو سالی میشد که هرازگاهی موضوع استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را درروزنامه ها و رسانه های جمعی می دیدم و باهاش آشنا بودم تا اینکه ترم اول کارشناسی ارشد حسابداری بودم که به صورت جدی خواستم با این استانداردها آشنا بشوم و در صورت امکان وارد کاربرد آنها بشوم. همون موقع به صورت تمرینی یک تحقیق رو با همین موضوع شروع کردم و با کمک دو نفر از دوستانم نتایج خوبی هم گرفتیم اما هدفم از نوشتن این تاپیک چیز دیگری است.ادامه »استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و وضعیت مبهم آن در ایران

وبگاه «استانداردهای بین‎المللی گزارشگری مالی در ایران» (IFRS in IRAN) راه‎اندازی شد

ifrs

سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای اقدامات راهبردی به منظور به‎کارگیری «استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی» (IFRS) در ایران اقدام به راه‎اندازی وبگاه «استانداردهای بین‎المللی گزارشگری مالی در ایران» (IFRS in IRAN) کرده است.

بخش‎های اصلی این وبگاه عبارتند از:

ادامه »وبگاه «استانداردهای بین‎المللی گزارشگری مالی در ایران» (IFRS in IRAN) راه‎اندازی شد