خانه » سرمایه گذاری کوتاه مدت

سرمایه گذاری کوتاه مدت

اصول و مفاهیم حسابداری-بخش سوم

  • از

در بخش قبل از سری مطالب “اصول و مفاهیم حسابداری-بخش دوم” به بخشی از زیرمجموعه های دارایی های جاری اشاره و هر کدام از آنها تشریح گردید. در ادامه  بخش دیگری ازحساب های زیرمجموعه این گروه به تفصیل تشریح می گردد.

سرمایه گذاری:  براساس تعریف انجام شده در استاندارد حسابداری شماره ۱۵، سرمایه گذاری نوعی دارایی است که واحد سرمایه گذار برای افزایش منافع اقتصادی از طریق توزیع منافع (سود سهام، سود تضمین شده و اجاره)، افزایش ارزش و یا مزایای دیگر نگهداری می کند. سرمایه گذاری ها ممکن است به شکل مالی مانند سرمایه گذاری در سهام، اوراق قرضه یا سپرده های بانکی انجام گرفته و یا در قالب دارایی های فیزیکی مثل زمین و ساختمان و امثال آن نگهداشته شود. سرمایه گذاری به دو نوع سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم می شود که ما در این بخش به تشریح سرمایه گذاری کوتاه مدت (جاری) می پردازیم.ادامه »اصول و مفاهیم حسابداری-بخش سوم