خانه » فعالیت های پژوهشی

فعالیت های پژوهشی

تعیین نرخ مالیات قراردادهای پژوهشی

۱۱۱۱۱۱

دبیر کل شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری اعلام کرد: نرخ مالیات قراردادهای پژوهشی به صورت مقطوع ۵ درصد تعیین شد.

به گزارش مهر، وحید احمدی اعلام کرد: هیات دولت در جلسه یکشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۵ که به ریاست، روحانی رئیس جمهور تشکیل شد، در راستای حمایت از پژوهش، لایحه اصلاحی قانون مالیات مستقیم مربوط به فعالیت های پژوهشی جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی را تصویب کرد.ادامه »تعیین نرخ مالیات قراردادهای پژوهشی