خانه » قانون مالیاتهای مستقیم

قانون مالیاتهای مستقیم

اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار سال ۱۳۹۹

 

شنبه ۱۵ شهریورماه، آخرین مهلت ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار سال ۱۳۹۹

با عنایت به بخشنامه شماره ۲۴/۹۹/۲۰۰ مورخ ۲۹/۰۲/۹۹ پیرو مصوبات هفدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ در خصوص موعدهای مقرر قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده، آخرین مهلت ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار سال ۱۳۹۹، تاریخ ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۹ خواهد بود.

طبق بند ۳ مصوبه بخش اقتصادی هفدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ مقرر گردید :

” موعدهای مقرر در قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده نسبت به تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و رسیدگی های مالیاتی که مهلت انقضای آن از ۹۹/۰۲/۰۱ لغایت ۹۹/۰۴/۳۱ بوده است، به مدت دو ماه و حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۹تمدید می شود و کلیه احکام قانون مرتبط، بر این تمدید مترتب می باشد.”

بر این اساس در اجرای مصوبات فوق موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ گردید:ادامه »اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار سال ۱۳۹۹

یکسان سازی معافیت ها و نرخ های مالیات بر درآمد حقوق

۱۱۱۱۱۱

بر اساس قانون مالیات های مستقیم کلیه مودیان مالیاتی جهت بهره مندی از تسهیلات و مزایای در نظر گرفته شده، موظف به انجام تکالیف قانونی خود می باشند که یکی از این تکالیف پرداخت مالیات بر درآمد حقوق است. بر اساس قانون مالیات های مستقیم ، درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته ، به طور نقد یا غیر نقد تحصیل می کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق می شود.ادامه »یکسان سازی معافیت ها و نرخ های مالیات بر درآمد حقوق

هرآنچه باید در خصوص هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی بدانیم

 ۱۱۱۱۱۱

با کمی تأمل و بررسی به پیرامون خود ملاحظه می‌کنیم که حتی کوچک‌ترین بنگاه‌های اقتصادی نیز برای تحصیل درآمد، نیازمند صرف هزینه هستند. به دیگر سخن، پرداخت هزینه برای کلیه فعالیت‌های اقتصادی امری اجتناب ناپذیر است و در این میان فعالان اقتصادی که خواهان سودهای سرشار و فراوان هستند، باید هزینه‌های گزافی را نیز متحمل شوند. اما از آن جایی که بین درآمدها و هزینه‌های بنگاههای اقتصادی رابطه معکوسی وجود دارد، بدین معنی که هر چه هزینه‌ها فزونی گیرد، به همان میزان از درآمدها کاسته می‎شود. بر همین اساس، تعدادی از فعالان اقتصادی می‌کوشند به منظور کاهش مالیات‌های خویش هزینه‌های خود را بیش از واقع در دفاتر و اسناد و مدارک نشان دهند. معمولاً ماموران مالیاتی نیز با آگاهی از این موضوع در رسیدگی‌های خود، بیشتر توجه خویش را به مواردی معطوف می‌دارند که تأثیر کاهنده بر درآمدهای مودیان داشته، بطوری ‌که قدر مسلم سهم اصلی و عمده این عوامل کاهشی مربوط به هزینه‌های مودیان می‌شود. از این‌رو، ماموران رسیدگیکننده برای جبران این مسئله، کل یا بخشی از هزینه‌های مودیان که غیر واقعی بوده، برگشت داده، تا از این طریق به تشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین دقیق مالیات آنان دسترسی پیدا نمایند.ادامه »هرآنچه باید در خصوص هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی بدانیم

تعیین نرخ مالیات قراردادهای پژوهشی

۱۱۱۱۱۱

دبیر کل شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری اعلام کرد: نرخ مالیات قراردادهای پژوهشی به صورت مقطوع ۵ درصد تعیین شد.

به گزارش مهر، وحید احمدی اعلام کرد: هیات دولت در جلسه یکشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۵ که به ریاست، روحانی رئیس جمهور تشکیل شد، در راستای حمایت از پژوهش، لایحه اصلاحی قانون مالیات مستقیم مربوط به فعالیت های پژوهشی جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی را تصویب کرد.ادامه »تعیین نرخ مالیات قراردادهای پژوهشی

رعایت استاندارد حسابداری سرمایه‌گذاری ایران و چالش مالیاتی آن

download (1)

در این نوشتار سعی شده از منظر استاندارد حسابداری ایران و قانون مالیات‌های مستقیم، به نقد و بررسی چالش مالیاتی اخیر صنعت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه پرداخته شود.

طبق تعریف استاندارد شماره ۱۵ حسابداری ایران، سرمایه‌گذاری‌هایی با بازار فعال، آزاد و در دسترس که ارزش بازار آن با شاخصی قابل اتکا وجود داشته باشد به‌ عنوان سرمایه‌گذاری‌های سریع المعامله قلمداد می‌شوند. نمونه بارز این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها را می‌توان در بازار سرمایه در قالب اوراق سهام، حق تقدم و غیره مشاهده کرد. عمدتا معاملات جاری در این گونه سرمایه‌گذاری‌ها تحت عنوان «سرمایه‌گذاری سریع‌المعامله جاری» قلمداد شده و منافع اقتصادی حاصل از آن را می‌توان عمدتاً در دو مورد دریافت سود سهام و افزایش ارزش سرمایه‌گذاری خلاصه کرد.

ادامه »رعایت استاندارد حسابداری سرمایه‌گذاری ایران و چالش مالیاتی آن

مالیات وکلای دادگستری

۱۱۱۱۱۱

ماده ۱۰۳ – وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند مکلفند در وکالتنامه هـای خـود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد (۵%) آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالـت نامـه تمبـر الصـاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:ادامه »مالیات وکلای دادگستری

ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻭ ﺍﺟﺎﺭﯼ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۵ ﺍﻣﻼﮎ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

۱۱۱۱۱۱

ﺭﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻭ ﺍﺟﺎﺭﯼ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۵ ﺍﻣﻼﮎ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‏( ﻣﻨﺎﻃﻖ ۲۲ ﮔﺎﻧﻪ ‏) ﻣﺼﻮﺏ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺍﻣﻼﮎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ۶۴ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺭﺍ ﺍﺑﻼﻍ ﮐﺮﺩ .
ﺳﯿﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻘﻮﯼ ﻧﮋﺍﺩ ﺭﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ : ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺎﺩﻩ ۶۴ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮﺏ ﺍﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻩ ۱۳۶۶ ﻭ ﺍﺻﻼﺣﯿﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﻌﺪﯼ ﺁﻥ، ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻟﻮﺡ ﻓﺸﺮﺩﻩ ‏( CD ‏) ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺍﻣﻼﮎ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‏( ﻣﻨﺎﻃﻖ۲۲ ﮔﺎﻧﻪ ‏)، ﺣﺎﻭﯼ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺍﻣﻼﮎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ﯾﺎﺩﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﻭ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻋﺮﺻﻪ ﺍﻣﻼﮎ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۱ – ۶ – ۱۳۹۵ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ کانال حسابداران و حسابرسان ایران ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﻣﻬﺮ، ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﺩ ﺗﺒﺼﺮﻩ ۳ ﻣﺎﺩﻩ ۶۴ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﯾﺎﺩ ﺷﺪﻩ، ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺍﻣﻼﮎ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺄﺧﺬ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﻭﺟﻮﻩ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎﯼ ﺩﺭﺻﺪﯼ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄﺕ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﯾﺎ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ . ﻟﺬﺍ، ﻣﺎﺩﺍﻣﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄﺕ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﯾﺎ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺫﯾﺮﺑﻂ ﻧﺮﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﺄﺧﺬ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﻭﺟﻮﻩ ﺗﺎﺑﻊ ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺍﻣﻼﮎ ﻣﺼﻮﺏ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻗﺒﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .ادامه »ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻭ ﺍﺟﺎﺭﯼ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۵ ﺍﻣﻼﮎ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

تسهیلات و معافیت های مالیاتی صاحبان مشاغل

۱۱۱۱۱۱

قوانین و مقرراتی که در کشورها وضع و به مورد اجرا گذارده می شود از بخش های مختلفی تشکیل شده تا بتواند کلیه آحاد جامعه را تحت پوشش قرار دهد. به بیان دیگر در هر جامعه افراد از لحاظ شرایط اقتصادی، فرهنگی،آموزشی، مذهبی و … در یک سطح نبوده و اجرای قانون بدون توجه به وضعیت آنان، بالطبع آثار و تبعات ناگواری را به همراه خواهد داشت که از آن جمله می توان به عدم استقرار عدالت اجتماعی اشاره نمود. در این مورد، قانون مالیاتها نیز از این قاعده مستثنی نبوده و برای آن که بتواند به بسط و توسعه عدل و برابری در جامعه کمک نماید، لازم است قانونگذار در قوانین مصوب خود به ناهمگونی ها و نابرابری های موجود توجه خاصی مبذول نماید.
نظر به اینکه اخذ مالیات علاوه بر آنکه دولت ها را در تأمین هزینه های جاری یاری می نماید می تواند درصورت لزوم از طریق مشوق های مالیاتی، به هدایت سرمایه در بخش های مورد نظر نیز مساعدت نماید. گرچه فصل اول از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم به تسهیلات و معافیتهای مالیاتی اختصاص داده شده است. اما با توجه به موضوع مورد بحث در ادامه تلاش می شود به اختصار امتیازات و معافیتهای صاحبان مشاغل مورد مطالعه و کنکاش قرار گیرد.
با مروری به قانون مالیاتها ملاحظه می شود که فصل چهارم از باب سوم قانون مذکور به مالیات بر درآمد مشاغل و تکالیف و حقوق آنان اختصاص داده شده که شامل (۹) ماده و (۱۱) تبصره می باشد. گفتنی است مواد آغازین این فصل مربوط به اشخاص مشمول مالیات و درآمد مشمول مالیات صاحبان مشاغل می شود و بخش دیگری از مواد به تکالیف و وظایف این دسته از فعالان اقتصادی می پردازد. در انتهای این فصل قانون نیز به امتیازات و معافیتهائی که برای صاحبان مشاغل اختصاص داده شده، اشاره گردیده است.ادامه »تسهیلات و معافیت های مالیاتی صاحبان مشاغل

بخشودگی بدهی مالیاتی تا سقف یک میلیون تومان

۱۱۱۱۱۱

سید کامل تقوی نژاد، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه‌ای بخشودگی بدهی‌های مالیاتی موضوع تبصره ماده ۱۳۰ قانون مالیات‌های مستقیم آخرین اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ را ابلاغ کرد.