خانه » Tax

Tax

یکسان سازی معافیت ها و نرخ های مالیات بر درآمد حقوق

۱۱۱۱۱۱

بر اساس قانون مالیات های مستقیم کلیه مودیان مالیاتی جهت بهره مندی از تسهیلات و مزایای در نظر گرفته شده، موظف به انجام تکالیف قانونی خود می باشند که یکی از این تکالیف پرداخت مالیات بر درآمد حقوق است. بر اساس قانون مالیات های مستقیم ، درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته ، به طور نقد یا غیر نقد تحصیل می کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق می شود.ادامه »یکسان سازی معافیت ها و نرخ های مالیات بر درآمد حقوق

عدم نیاز گواهی مالیاتی به دریافت کنندگان تسهیلات بانکی

۱۱۱۱۱۱

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: از این‌ پس اشخاص حقیقی متقاضی تسهیلات بانکی تا مبلغ ۱۰۰میلیون تومان و اشخاص حقوقی متقاضی تا مبلغ ۳۰۰میلیون تومان، نیازی به دریافت گواهی‌های مالیاتی ندارند.

سیدکامل تقوی‌نژاد با اشاره به اینکه بر اساس تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، بانک‌ها به منظور پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی باید از سازمان امور مالیاتی کشور استعلام بگیرند، گفت: سازمان امور مالیاتی فقط برای آن دسته از مودیانی که بدهی مالیاتی نداشته باشند، گواهی صادر می‌کند.ادامه »عدم نیاز گواهی مالیاتی به دریافت کنندگان تسهیلات بانکی

مالیات بر ارزش افزوده حق الزحمه مشاوران املاک

مالیاتی و حسابهای بانکی

برطبق توافقی که امسال سازمان امور مالیاتی با اصناف کرده، میزان مالیات سال۹۴ همان مالیات عملکرد ۹۳ خواهد بود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: بعد از سپری شدن دوره ۳ ساله رکود بازار مسکن، قیمت ها به کف رسیده است.

حسام عقبایی در گفتگو با صدا و سیما گفت:‌ ادامه »مالیات بر ارزش افزوده حق الزحمه مشاوران املاک