خانه » مایات سکه

مایات سکه

نحوه اخذ مالیات از خریداران سکه در سال ۹۸ تعیین شد

  • از

ma-compressed1

مطابق بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۵۱۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ سازمان امورمالیاتی، مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۸ اشخاص حقیقی دریافت کننده سکه از بانک مرکزی اعلام شد. در متن این دستورالعمل آمده است: باتوجه به مفاد ماده ۱ و ماده ۹۳ قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ و بنا به اختیارحاصل از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مذکور و به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ دریافت کنندگان سکه تمام بهار آزادی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقرر می دارد: ادامه »نحوه اخذ مالیات از خریداران سکه در سال ۹۸ تعیین شد