خانه » مفاهیم حسابداری

مفاهیم حسابداری

اصول و مفاهیم حسابداری-بخش دوم

accounting_Principles

در بخش قبل از سری مطالب “اصول و مفاهیم حسابداری-بخش اول” به بخش بندی های مختلف طبقات حسابداری اشاره و عنوان هر کدام از آنها بیان گردید. گروه دارایی ها تعریف و مبانی تقسیم آن توضیح داده شد. اولین گروه از طبقات حساب حسابداری با عنوان دارایی های جاری،تعریف و در ادامه حساب های زیرمجموعه این گروه به تفصیل تشریح می گردد.

۱-۱-صندوق: اولین حساب دارایی های جاری صندوق است. بعبارت کلی وجه نقدی که در برخی از موسسات که مجبور به انجام دریافت و پرداخت های امور جاری هستند، مورد استفاده قرار میگیرد، تحت عنوان صندوق در دفاتر حسابداری ثبت می شود. صندوق شامل کلیه موجودی نقدی اعم از اسکناس و مسکوکات، چک ها و حواله های بانکی و اوراقی هست که به محض ارایه به بانک بتوان تمام مبلغ اسمی آن را وصول کرد.ادامه »اصول و مفاهیم حسابداری-بخش دوم

اصول و مفاهیم حسابداری-بخش اول

accounting_Principles

 

بهترین روش برای درک تقسیم بندی و بخش بندی حساب های مورد استفاده در ثبت، نگهداری و گزارش گیری اطلاعات مالی، استفاده از کدینگ استاندارد حسابداری می باشد. در یک تقسیم بندی کلی، حسابهای حسابداری به طبقاتی بنام گروه حساب تقسیم می شوند. البته قابل ذکر است که این گروه بندی ممکن است بسته به سیستم مالی مورد استفاده یا فرآیندهای تعریف شده توسط مدیر فرآیندهای مالی متفاوت باشد. این تقسیم بندی بصورت استاندارد به ترتیب ذیل می باشد:ادامه »اصول و مفاهیم حسابداری-بخش اول